Vi tar hälsa och säkerhet på allvar! Därför för vi en kontinuerlig dialog med berörda lokala myndigheter och följer noga gällande riktlinjer och rekommendationer. Detta upplägg gäller just nu för Umeå handbollsfestival. Observera att upplägget kan komma att förändras utifrån nya riktlinjer och rekommendationer. 

Då UHF är ett arrangemang med fler än 100 personer i publiken är vi ålagda att kontrollera vaccinationsbevis för alla över 18 år. Spelare, ledare på bänken, domare, funktionärer och volontärer omfattas egentligen inte av de senaste kraven när de är på plats i den hall där de spelar match. Däremot omfattas publik och deltagare som befinner sig på en läktare före eller efter sina matcher av kraven. Vi har kommit fram till att det är svårt att dra en gräns mellan deltagare och publik under en stor och lång turnering. Därför har vi bestämt oss för att samtliga personer över 18 år, alltså även ledare och spelare ska visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Detta för att ge lagen en möjlighet att vistas på läktarna mellan matcherna samt också för att kunna tillåta publik i en del hallar. 

Deltagande lag

 • Vaccinationsbevis och giltig legitimation krävs för samtliga deltagare som är 18 år och äldre och ska visas i samband med incheckning. Genom att visa upp det behöver ni fortsättningsvis inte visa det igen. 
 • Endast deltagande lag, domare och funktionärer äger rätt att komma in till planerna och omklädningsrummen. 
 • Vi uppmanar samtliga deltagare att undvika onödiga samlingar och trängsel och att ta hänsyn även utanför våra hallar och förläggningar. 
 • Lag som har möjlighet att byta om och duscha på sin förläggning ombeds att göra det. 
 • Lokala lag ska byta om och duscha hemma. 
 • Lagen ska ha beredskap för att deltagare som uppvisar symtom under turneringen kan hämtas utan dröjsmål. 
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år. Är man under 18 år men i närheten av den åldern behöver man kunna visa upp giltig legitimation för att påvisa att man är under 18 år. 
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte heller för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19. Personen måste då kunna visa upp intyg och legitimation för att kunna visa att det finns medicinska skäl. Läs mer på regeringens hemsida

Publik i hallar

 • Vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre kommer att kontrolleras vid inpassering. Vi kommer, vid behov, ha olika köer för deltagande lag och publik och ber er att respektera detta. 
 • Inga andra handlingar såsom snabbtest/PCR är godkänt för inpassering. 
 • Publik får enbart vara i de allmänna utrymmena samt på läktarna. Ingen publik är tillåten på planerna eller i anslutning till omklädningsrummen. 
 • De anvisningar och begränsningar som gäller i hallar, boenden mm måste följas. 
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte heller för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19. Personen måste då kunna visa upp intyg och legitimation för att kunna visa att det finns medicinska skäl. Läs mer på regeringens hemsida. 

Andra åtgärder

 • Våra publikvärdar kommer att vara klädda så att det tydligt framgår att de är publikvärdar. 
 • Ledare, spelare, domare, funktionärer samt publik ansvarar för egen självskattning inför och under turneringen. Har man symtom, även om de är milda, ska man stanna hemma, testa sig och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Återbetalning  vid inställd cup

Om cupen måste ställas in före den 23 december återbetalas samtliga avgifter. Om deltagande lag måste avboka p.g.a. Covid-19 gäller full återbetalning före den 23 december. Om cup ställs in/avbokning från lag sker efter den 22 december är givetvis vår ambition att återbetala så stor del som möjligt av avgifter. Dock kan vi behöva behålla en liten del för att solidariskt täcka kostnader som ex. matinköp vi inte har möjlighet att täcka annars. Vi hoppas det finns förståelse i handbollsfamiljen för detta.