Corona/Covid-19

Vår bestämda ambition är att Umeå Handbollsfestival ska genomföras på bästa möjliga sätt! Särskilt i dessa tider tror vi det är väldigt viktigt att vi kan genomföra en handbollsturnering som vi hoppas skapar positiva minnen under lång tid framöver, givetvis under anpassade former.

Vi tar naturligtvis hänsyn till riktlinjer och rekommendationer från myndigheter och förbund och följer utvecklingen noga för att kunna genomföra en så bra turnering som möjligt. Säkerheten går först!

Utifrån antalet anmälda lag ser vi att intresset för att genomföra Umeå Handbollsfestival är stort! Som ni säkert förstår finns det många aspekter att ta hänsyn till gällande pandemin. Ledningsgruppen för Umeå Handbollsfestival har tillsatt en “Coronagrupp” som arbetar med att anpassa och säkerställa cupen utifrån rådande pandemi. Det handlar ex. om hur vi hanterar flödet människor på våra hallar samt övrig logistik som ex. busslinjer. Vi arbetar för att presentera vår plan inom kort för hur vi ska kunna genomföra Umeå Handbollsfestival. Vi kommer också att löpande föra samtal med Region Västerbottens smittskyddsläkare.

Vi kommer informera er löpande vad som gäller här på hemsidan.

Senast 1 december tar vi beslut om vi ställer in turneringen och då gäller full återbetalning på avgifterna.

Kommentarer