Hållbarhet

Umeå Handbollsfestival startades 2019 av föreningarna Gimonäs UIF och Sävar IK. Syftet med turneringen är att stärka handbollen i Umeåregionen och Norrland.

Vi har som mål att jobba genomgående och synligt med relevanta hållbarhetsfrågor. Genom att föregå med gott exempel och göra det lätt att välja rätt vill vi bidra till att våra deltagare får ett större medvetande kring viktiga hållbarhetsfrågor såsom exempelvis vilken mat vi äter, hur vi tar hand om matsvinn, hur vi transporterar oss och hur vi genom idrotten kan verka för ökad inkludering och mångfald. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår egen organisation och cupen i frågor om miljöpåverkan, jämställdhet och säkerhet och ser oss som en proaktiv och modern evenemangsarrangör.

Vi vill att våra deltagare ska uppleva en helg av idrottsglädje, kvalitet, trygghet och inkludering och genom det vill vi bidra till att främja det livslånga idrottandet.

I planeringsarbetet använder vi oss av verktyget Hållbart evenemang (www.hallbartevenemang.se) för att få hjälp att strukturera hållbarhetsarbetet och identifiera utvecklingsområden. Inför varje nytt genomförande tar vi fram en hållbarhetsplan där vi tydliggör vilka frågor och områden vi ämnar utveckla och förbättra.

Några exempel på vad vi fokuserat på inför årets festival:

• Luncher och middagar serveras på den KRAV-certifierade restaurangen Kummin. Där levereras en kvalitet som vi uppskattar och kan stå för.

• Kvällsfika som blir över skänker vi till Öppen gemenskap.

• Genom vårt samarbete med Norrtåg vill vi uppmuntra till hållbart resande. Vi tar själva ansvar för att göra hela resekedjan enkel genom att vi hämtar och lämnar våra gäster på tågstationen.

• Vi serverar enbart KRAV- och Rättvisemärkt kaffe och erbjuder köp av återanvändningsbara bambumuggar.

• Vi säkerställer att vi får kunskap om hur väl vi lever upp till våra deltagares förväntningar genom en enkätundersökning efter genomförd cup.

Vi hoppas att ni ska trivas hos oss. Tveka inte att höra av er vid frågor eller funderingar.

Kommentarer